BulTrak е локализирана в Хасково, България и предлага решения за сателитно проследяване, локализация и управление на превозни средства от GPS, местоположение на обекти, бизнес активи и хора, ние предлагаме нашите услуги в цялата страна и в страни от Европа, имаме собствена сървър платформа за сателитно проследяване, осигуряваща бързи и своевременни доклади за всяко населено място.
Нашата система е с GSM / GPS / GPRS технология, пригодена за постигане на оптимален контрол върху стоки и хора,стараем се да ви предложим лесен и достъпен начин да стигнете до нужната ви информация.

МИСИЯ

Задачата ни е да предложим на нашите индивидуални и бизнес клиенти най-добрите технологични решения от гледна точка на сателитно локализиране на тяхното имущество и активи с най-добро съотношение на разходите и ползите, които предлагат нашите приложения,възможности съобразени с нуждите на всеки клиент, което увеличава рентабилността и капацитета за бързо реагиране при непредвидени обстоятелства.

ВИЗИЯ

БулТрак, е създадена като конкурентна и отговорна компания във всичките си услуги за GPS Мониторинг на транспорта и персонала на клиентите.Смятаме да се позиционираме като най-добрият избор на пазара.